HAKUBA VILLAGE MAP

HAKUBA VILLAGE MAP

【HAPPO and WADAMO AREA MAP】

HAPPO and WADAMO AREA MAP

ACCOMMODATIONS HOT SPRINGS
1 Alpine Azumi Apartments 20 Happo Lodge 1 Daiichi Sato no Yu
2Alpine Hotel 21 Kuraya 2 Daini Sato no Yu
3 Canadian Cabins 22 Lodge Bogen 3 De Laile (Hotel De Laile)
4 Canadian Cabins Log House A Type 23 Log Cottage Epoch 4 Kurashita no Yu
5 Century Hakuba 24 Marillen 5 Ohtaru no Yu (Azekura Sanso)
6 De Laile 25 Moegi 6 Shobei no Yu (Mominoki Hotel)
7 Gakuto Alpine Lodge 26 Morino Lodge 7 Terry Onsen (Hotel Terry Sports)
8 Grace Hakuba 27 Pension Penke Panke 8 Tokyu Onsen (Tokyu Hotel)
9 Hakuba Braze Club 28 Resort House Windy    
10 Hakuba High Mount Hotel 29 Sansou Cerin    
11 Hakuba Hirafu 30 Shiro Uma - so    
12 Hakuba Hotel Ougiya 31 Taigakukan    
13 Hakuba resort hotel la neige higashikan 32 Villa Hakuba
14 Hakuba mominoki hotel 33 Viola
15 Hakuba resort hotel La Neige Honkan 34 Wadannonomori in Hakuba
16 Hakuba Sports Hotel Terry 35 Wadano Caottage
17 Hakuba Springs Hotel 36 Weisser Hof Happei
18 Hakuba Tokyu hotel 37 White Horse Double Black
19 Hana Hotel 38 Yamano Oyado Alupu

【ECHO LAND AREA MAP】

ECHO LAND AREA MAP
ACCOMMODATIONS HOT SPRINGS
1 Brownie Cabins 1 Echoland no Yu
2 Echoland Apartments
3 Pension Side Hill
4 White House Arctic